Društvo radnih terapeuta Srbije

Društvo radnih terapeuta Srbije je stručna asocijacija koja okuplja radne terapeute na teritoriji Republike Srbije. Osnovano je 12 oktobra 2001.kao dobrovoljno, samostalno, vanstranačko udruženje.Sedište Društva je u Beogradu, ulica Palmotićeva 37. Društvo ima svojstvo pravnog lica. Na osnivačkoj Skupštini usvojen je Statut Društva koji sadrži opšte odredbe o Društvu,ciljeve i delatnost,organizaciju i organe Društva.

Aktivno starenje

Aktivno starenje

Kako pomoći starijim osobama da kvalitetno organizuju svoje slobodno vreme

>read more

Ergonomski saveti

Ergonomski saveti

Kako obezbediti životnu i radnu sredinu da svima bude dostupna saznajte ovde

>read more

Prevencija padova

Prevencija padova

Jedna od najbitniih preventivnih delovanja koju radni terapeut je upravo prevencija padova kod osoba 65+

>read more

Zaštitite svoju kičmu

Zaštitite svoju kičmu

Jedna od najčescih bolnih stanja sa kojima se svi susrecemo tokom života je bol u leđima . Kako ga prevenirati saznajmo kroz ove korisne savete

>read more